Media

In de vele jaren dat de Zingerij optreedt zijn vele video-, foto- en geluidsopnamen gemaakt.

Daarnaast heeft de Zingerij diverse CD’s geproduceerd en met veel succes verkocht.

NIEUW
Helemaal nieuw is onze 3e CD “NUENEN AAN ZEE”.
Een CD gezongen door de voltallige bemanning en diverse solisten met sfeervolle maritieme en verrassende liederen, met o.a. een rap-shanty.